WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?

 • Rouw- en verliesverwerking
 • Problemen met zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, gebrek aan eigenwaarde
 • Moeilijkheden met communicatie en assertiviteit
 • Fobie, trauma, angststoornissen en PTSS
 • Chronische ziekte
 • studiestress en examenangst
 • stress bij studiekeuze
 • gebrek aan motivatie
 • -schoolmoe
 • faalangst en angst algemeen
 • verwerking van echtscheiding ouders
 • onzekerheid en tekort aan zelfvertrouwen en/of assertiviteit
 • problemen met nieuw samengesteld gezin
 • depressie
 • die geconfronteerd worden met fysiek of verbaal geweld
 • die geconfronteerd worden met pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag

Therapie of coaching?

Het team van Goudenregen Consult maakt een onderscheid tussen relatiecoaching en relatietherapie.Relatietherapie is bedoeld voor koppels met relatieproblemen! Relatiecoaching is bedoeld voor koppels die relatieproblemen willen voorkomen! Voor wie? Wij bieden relatietherapie aan voor koppels die: de passie in hun relatie kwijt zijn communicatieproblemen hebben elkaar niet begrijpen en of/verminderen hun relatie goed willen houden en relatieproblemen willen voorkomen verdieping en groei in hun relatie willen een nieuw samengesteld gezin hebben verliefd zijn op iemand anders, en dit als een signaal zien om aan hun relatie te werken geen gemeenschappelijke interesses/doelen (meer) hebben besloten hebben uit elkaar te gaan maar willen leren communiceren over de opvoeding, hun kinderen, enz. uit een verschillende cultuur komen of een verschillende nationaliteit hebben te maken krijgen met bindings- of verlatingsangst Unieke aanpak: De relatietherapeuten/coaches van Goudenregen Consult hebben een grote expertise in het begeleiden van koppels.Er wordt veel aandacht gegeven aan het verhaal van iedere partner, zonder met de beschuldigende vinger te wijzen. De relatietherapeute helpt dit verhaal te vertalen naar de andere partij zodat wederzijds begrip kan optreden.Begrip betekent niet dat je alles goedkeurt of accepteert van elkaar het betekent wel dat je leert luisteren naar elkaar en leert begrijpen hoe je zelf en je partner in de relatie staat. Daarnaast is het belangrijk om de (blokkerende) communicatiepatronen van de relatie te herkennen en ze om te buigen naar constructieve, respectvolle gesprekken.Een ruzie tussen partners is nodig om te weten wat er in jezelf en de ander omgaat maar de grootste valkuil van ruzie is dat het communicatieniveau blijft hangen op verwijten en beschuldigingen Er treedt dan een “stilstand” op, het gesprek stagneert. Er treedt meer en meer frustratie op en vanuit onvermogen en machteloosheid vallen er voortdurend kwetsende woorden die de onderlinge afstand en het gevoel van gelatenheid vergroten. De kans op een relatiebreuk is dan groot. Een koppel dat relatietherapie of relatiecoaching volgt, leert zijn eigen pijnpunten (h)erkennen, te helen en om te zetten in kracht zonder te verwachten dat de partner dit voor hem of haar oplost. Wat zijn de resultaten van relatietherapie/coaching? Wanneer beide partijen zich inzetten dan mogen zij doeltreffende resultaten verwachten! De kenmerken van een goede relatie na relatiecoaching bij Goudenregen Consult zijn:
 • er is ruimte in de relatie om jezelf en de ander te vermeerderen (eigenwaarde/zelfbeeld wordt groter in plaats van kleiner)
 • er zijn realistische verwachtingen naar jezelf en de ander
 • afspraken en compromissen worden in vrijheid gemaakt en gevolgd
 • er is een gezonde balans tussen afhankelijkheid versus onafhankelijkheid
 • er is gelijkwaardigheid en respect
 • beide partijen zijn bereid om, in eerste instantie, aan hun eigen geluksgevoel te werken
 • er is ruimte voor liefde, passie, humor en relativeringsvermogen (de mate ervan wordt volledig door het koppel zelf bepaald)
 • iedere partner neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en ziet zijn eigen bijdrage (zelfreflectie)
 • eerlijkheid in gesprekken
 • elkaars fouten en gebreken accepteren, jezelf accepteren en lerende houding aannemen, werken aan pijnpunten zodat vertrouwen en veiligheid stabiele ankers zijn
 • het lef hebben om de relatie regelmatig onder de loep te nemen
 • tijd voor elkaar vrij maken en bereid zijn om in de relatie te investeren
Slechts 1 van deze kenmerken kan voldoende zijn om de relatie op de klippen te laten lopen. Hoe vlugger het koppel het probleem herkent, hoe vlugger er naar een constructieve oplossing kan toegewerkt worden. Wij raden koppels aan om, zelfs als de relatie goed zit, een jaarlijks gesprek met een relatietherapeute aan te gaan. Zo leren de partners de kracht en de positieve eigenschappen uit hun relatie in te zetten bij problemen en kan de relatietherapeut hen kennis laten maken met de valkuilen en blinde vlekken die relatieproblemen kunnen veroorzaken. Zeker koppels met jonge kinderen hebben nood aan een gesprek met een relatiecoach. Zij dreigen elkaar immers uit het oog te verliezen omdat de focus op de opvoeding, het werk, de hobby en de omgeving ligt. Zij beseffen niet altijd dat de relatie aan het verwateren is totdat zij met hun neus op de feiten gedrukt worden en bijvoorbeeld verliefd worden op een ander. Vaak is die verliefdheid het signaal om je te laten inzien dat jouw relatie liefde en aandacht nodig heeft. Een relatietherapeut kan je helpen te onderzoeken waar het fout liep en hoe jullie weer terug op het goede spoor kunnen komen. Een probleem analyseren en oplossen is een stuk makkelijker dan ermee blijven lopen en het steeds groter laten worden!!

Sociale angst

 • Angst om genegeerd te worden
 • Bloosangst
 • Angst voor het uiten van meningen
 • Angst voor opkomen voor jezelf
 • Angst voor conflicten
 • Angst voor verantwoordelijkheid
 • Angst voor collega's
 • Angst voor eenzaamheid, uitsluiting
 • Angst om te spreken in groepen

Ruimtelijke angst

 • Hoogtevrees
 • Rij angst
 • Vliegangst
 • Angst voor specifieke plaatsen
 • Liftangst

Angst voor natuur

 • Angst voor dieren (specifiek)
 • Angst voor donder en bliksem

Lichamelijke angst

 • Angst voor ziekte, pijn
 • Angst voor naalden, scherpe voorwerpen
 • Angst voor de tandarts
 • Angst voor dokters, medische behandeling

Faalangst

 • Slecht nieuws van echtscheiding melden aan je kinderen
 • Leidraad in het echtscheidingsproces (voor ouders en hun kinderen)
 • Begeleiden van kinderen met het ouderverstotingssyndroom of PAS (Parental Alienation Syndrome van R.A Gardner)
 • Het geparentificeerde kind
 • Nieuw samengesteld gezin
 • Rol van stiefmoeder en stiefvader
 • Time management
 • Burn-out en bore-out
 • Conflicten met leidinggevenden en collega’s
 • Ontslag of veranderingen in de werkcontext
 • Problemen bij het efficiënt leiding geven
 

ONZE WERKWIJZE

Hoe werkt emdr?


De vinger bewegingen die gebruikt worden tijdens een emdr sessie zijn vervangen door de nieuwste techniek

Hoe werkt EFT?


Wil je een afspraak?